Poker Ordbog

Som ny pokerspiller vil du unægtelig møde en række ukendte ord, hvor en god poker ordbog kan være nødvendig for at begå sig. Poker er som andre områder fyldt med udtryk og slang, der for mange kan gøre det forvirrende i starten. I nedenstående poker ordbog har vi forsøgt at samle nogle af de mest brugte poker slang og poker udtryk, hvilket forhåbentlig kan være med til at lære dig pokersproget på ingen tid.

På listen vil du finde en række engelske udtryk, der over tid er blevet almene udtryk indenfor poker, samt forskelligt poker slang. Du lærer hurtigt de forskellige udtryk og bør ikke bekymre dig, hvis du ikke forstår alle ord med det samme. Vi har undladt enkelte slang udtryk, der ikke er alment kendte eller kun bruges i enkelte pokermiljøer, da disse kun skaber mere forvirring eller udgør selvopfundne udtryk.

Vælg et bogstav på listen nedenfor for at se alle ord i ordbogen, der starter med dette bogstav.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A

Aces: Tildelt to esser. Slang – raketterne, vaflerne, american airlines, spidserne, bullets.
Aces Full: Fuldt hus med 3 esser og et par. F.eks AAA33.
Ace High: Man sidder med Es som højeste kort på hånden, uden at have ramt/parret med fælleskortene. Slang – Es høj.

All in: Man satser alle sine chips i en hånd. Slang for at gå all in – mose, skubbe, pushe, shove.
Antes: En tvunget indsats alle spillere skal betale, udover small blind og big blind. Bliver typisk brugt på de sene stadier i pokerturneringer.
Angle-Shooting: En handling som ikke er mod reglerne, men som betragtes unfair eller uetisk.

B

Backdoor: Når man rammer den bedste hånd river efter at have samlet flere outs op på turn . Slang – bagdørs hånd.

Bad Beat: Når man er favorit til at vinde hånden, men modstanderen alligevel får et af de få kort, der slår din hånd. Slang – suckout, udsug, beat.
Bankroll: Det samlede beløb man har at spille poker for. Slang, rullen, bankrulle.
Bet: Når man byder ind i potten. Slang – at satse.

Big Blind: En tvunget indsats, som spilleren efter small blind skal betale. Slang – store blind.
Big Slick: Tildelt Es, Konge på hånden.
Blind: En tvunget indsats de 2 spillere til venstre for dealeren skal betale inden hånden starter. De to pladser hedder hhv. Small Blind og Big Blind.
Bluff: Når man byder, eller forhøjer, uden at have den bedste hånd med håb om at få modstanderen til at opgive sin hånd. Slang – at sidde med luft, skum, air, skæg, nothinghill.
Board Cards: De 5 kort der bliver lagt på bordet. Slang – fælles kort, community cards, bordet.

Boblen: Det tidspunkt præmieudbetalingen starter i en turnering
Bottom Pair: Din hånd parrer med det laveste fælles kort. Slang – Bund par, baby par.
Bubble Boy: Den spiller der ryger ud af en turnering lige før præmieudbetalingen starter.
Bust: Når man ryger ud af en turnering, eller taber alle sine chips ved et cashgame bord. Slang – sat på railen, død, gone, renset.

Button: Pladsen hvor dealeren sidder. Slang – knappen.
Buy in: Det beløb det koster at sætte sig i en pokerturnering, eller det beløb man køber sig ind for ved et cashgame bord. Slang – indskud, oplæg.

C

Call: Man betaler det samme beløb, som den/de foregående i hånden har budt i potten for at se næste kort/showdown. Slang – ser, kalder.

Calling station: En pokerspiller der har meget svært ved at folde og af ren nysgerrighed bliver ved med at kalde for at se den næste hånd, hvor han oftest burde folde.
Check: Hvis man ikke byder, så melder man ”pas” ved at checke og er stadig med i hånden. Dette er kun muligt, hvis der ikke er budt før dig. Slang – banker i bordet.
Chop: De penge som er i potten deles imellem de aktuelle spillere i hånden. Chop bruges også, når der laves en deal i en pokerturnering, hvor man ”chopper” det samlede beløb de resterende spillere spiller om.
Collusion: Når 2 eller flere spillere snyder og/eller spiller sammen og deler informationer, der kan give dem en fordel mod de andre spillere.
Cowboys: 2 tildelte konger. Slang – kongerne.

Cut Off: Positionen til højre for dealeren.

D

Dealer: Bruges om den person der deler kortene ud, og om den som har dealer knappen.
Dealer Button: En knap der viser hvem der er dealeren i den aktuelle hånd.
Deuces: Tildelt to 2ére. Slang – Ducks, rotter.

Dominated hand: En hånd der før flop har ringe vinder chancer mod din modstanders pga. dominerede kort. F.eks AK mod A8 eller AA mod KK.
Donkey: En dårlig pokerspiller, som oftere taber mere end han vinder. Slang – donk, æsel, muppet, fisk, fish.
Drawing: Hvis man sidder med en hånd, man håber på at forbedre ved næste fælleskort på turn og/eller river. Slang – på træk.
Drawing Dead: Hvis man ikke har flere outs i hånden og dermed ikke kan vinde hånden. Slang – trukket død.

E

Early position: Betegnelse for de første 3 positioner efter Big blind. Slang, tidlig position, early, EP.

F

Face down cards: Betegnelse for de kort du får tildelt, som ingen andre kan se.
Face up cards: Betegnelse for fælleskortene, som alle kan se.

Family pot: En pot hvor der er mere end 3 spillere med. Slang – familie pot.
Fifth street: Det 5. og sidste fælleskort. Slang – River, floden, billetten, fifth street.
Flop: De første 3 fælleskort.
Flush: Når man har 5 kort I samme kulør. I Holdém eks. 3 fra fælleskortene og 2 fra din egen hånd, eller 4 fra fælleskortene og 1 fra din egen hånd. Slang – en farve.

Flush draw: Når man mangler ”jagter” det/de sidste kort til at danne en flush. Slang – farvetræk, farvejagt, flush træk, FD.
Fold: Når du opgiver din hånd, enten preflop eller midt i hånden, uden at byde, kalde eller raise. Slang – drysse, mucke, smide, opgive, Lay down, lægge ned, pass.
Four of a kind: Fire ens kort.
Freeze out: Betegnelse for en type af pokerturnering, hvor man ikke har mulighed for at købe sig ind igen, hvis man først er røget ud. Dette er den mest normale form for pokerturnering.
Full House: Når man har 3 ens og et par, f.eks. KKK55. Slang – hus, boat, fuldt hus.

G

Gap connector: Betegnelse for eksempelvis 79, hvor de ikke er helt sammenhængende, som f.eks 89.
Grinding: En betegnelse for spil over en længere periode ofte med minimal risiko og små gevinster.
Gutshot: Når man mangler et kort til sit straight draw og dermed kun har fire outs at ramme. Slang – hulskud, maveskud, Gutter.

H

Handrange: En række af mulige hænder for modstanderen. Hvilket vil sige at du gætter på at han eksempelvis sidder med AK, AQ eller AA, KK.
Heads up: Når man spiller mand mod mand. Slang – HU.
Hero Call: Når en spiller vurderer at modstanderen bluffer og derfor kalder med enten laveste par, eller højeste kort. Slang – tyrekald.
High limit: Spil med højes takster. Slang – high stakes.

Highroller: En betegnelse for en pokerspiller, der spiller de største spil på de dyreste takster.
Hi-Jack: Betegnelse for positionen til højre for cut off.
Holdém: En forkortelse af Texas Holdém.
Hole cards: De kort man får tildelt, som ingen andre kan se. Slang – lomme kort, hulkort, handske, pocket cards.

I

Image: Den måde de andre på bordet ser dig på. Er du eksempelvis en fisk, en calling station, eller loose/tight.
Implied odds: Et begreb der bruges til at vurdere, hvor mange chips du kan forvente at få ud af din modstander, hvis du rammer en forventet hånd.
Inside straight draw: Man mangler det ”midterste” kort for at kunne fuldende en straight. Eksempelvis, sidder du med 89 på hånden, og floppet hedder 7JQ. Du mangler altså en 10ér for at fuldende en straight fra 7-J. Slang – lukket streg træk, lukket straight træk, ISD.

J

Jackpot Poker: Stort set alle online pokerrum har noget de kalder en Bad Beat Jackpot, hvor man kan vinde en ekstra sum penge for at tabe med fire ens til fire større ens, eller til en straightflush. Nogle pokerrum tilbyder endda en Jackpot, hvis man rammer den sjældne royalflush – straight i samme kulør fra 10 – A

K

Key Hand: En afgørende hånd fra en turnering, eller fra en cashgame session.
Kicker: Sidekortet til det par man har ramt ved hjælp af fælleskortene. Du har eks. AK og på floppet ligger der A59, du har altså ramt par es, med din K som kicker.
Kojak: Slang for KJ.

L

Ladies: Et andet udtryk for QQ. Slang damerne, tøserne, patterne.
Late Position: De sidste to positioner inden small blind (dealer knappen og cut off). Slang – CO.
Lay Down: Det samme som at folde.
Lead: Når man vælger at byde ud i en pot som første mand.
Limit Poker: Poker type, hvor der kun må bydes et maksimalt beløb pr byde runde. Samt laves et fast antal raises, der er fastsat på forhånd.

Limpe: Når man kun betaler, hvad der svarer til big blind preflop.
Live hand: Når man har kort på hånden, der stadig har vinder chancer. Slang – levende kort.
Loose: En betegnelse for en type af pokerspiller, der ser mange flops og gerne betaler for at se turn og river, hvor han burde folde.
Low Limit: Betegnelse for spil på de mindre takster.

M

Main Pot: Hvis der er flere med i potten, hvor eksempelvis den ene er all in før flop og de resterende spillere putter yderligere chips i potten postflop, så vil der bygges en sidepot og en main pot. Main pot er den pot der blev skabt før floppet med alle spillerne (inkl ham der er all in). Side potten er den pot de resterende spiller bygger op (ekskl ham der er all in). Ham der er all in, kan altså kun vinde main potten, og de resterende kan vinde begge pots (såfremt ham der er all in, ikke har den bedste hånd)
Maniac: Betegnelse for en pokerspiller, der spiller meget aggressivt, uanset om han har gode eller dårlige kort.
Maverick: Når man har QJ på hånden.
Middle Position: Betegnelse for de 3 positioner til højre for cut off.
Middlepair: Betegnelse for det mellemste par på bordet. Har du f.eks. fået tildelt K8 og floppet hedder 48J, så har du ramt mellempar.
Monster: Når man sidder med en stor hånd, enten på hånden, eller har ramt godt på fælleskortene. Man kan også sige at man sidder med en stor hånd.

N

NLH: Forkortelse af No Limit Holdém
No Limit: Der er ingen begrænsninger for, hvor meget man kan satse ud af de chips man har til rådighed.
Nuts: Den bedst mulige hånd ud fra de tilgængelige kort på bordet. Slang – Nødderne, stone cold nuts.

O

Odds: Sandsynligheden for at du vinder hånden, eller sandsynligheden for at du rammer den bedste/en specifik hånd.
Offsuit: Når man har to kort på hånden i forskellig kulør.
Omaha: En variant af poker hvor du får 4 kort på hånden og skal bruge de to af dem til at lave den bedste hånd med 3 kort fra fælles kortene.
Open ended straight draw: Når man kan ramme en straight i begge ender. Du sidder eksempelvis med 89, og floppet heder 67K. Du har altså chancen for at ramme en straight 5-9, hvis der kommer en 5ér, eller en straight 6-10, hvis der kommer en 10´er. Slang – OESD.
Overcard: At have kort på hånden, der er højere end fælles kortene. Eksempelvis har du AK, og floppet hedder 493. Her har du altså to kort på hånden der begge er højere end fælleskortene.

Overpair: At have et par der er højere end fælles kortene. Eksempelvis sidder du med KK, og floppet hedder 873. Her har du altså et par, der er højere end de kort der ligger på floppet.
Outs: Et udtryk for antallet af kort du kan bruge for at lave den bedste hånd og vinde hånden. Sidder du eksempelvis med 88 og din modstander har 99, og boardet hedder 2457, så har du 2 outs for at vinde denne hånd. Da den sidste af de 2 8ére skal komme på riveren.
Out of Position: Betyder at man er den første til at handle og dermed den første til at afgive information. Hvilket kan være farligt i poker. Slang – ude af position, OOP.

P

Paints: Alle billedekort.

Pair: To kort i samme værdi.
Pocket Pair: Når man får tildelt to ens hole cards.
Position: Bruges til at beskrive hvor på bordet du sidder i forhold til de øvrige spillere. Se eksempelvis early, middle og late position.
Postflop: Byde runderne efter floppet.
Pot Limit: En poker variant hvor det max er tilladt at byde pottens størrelse.
Preflop: Byde runden før man ser floppet.

Q

Quads: Fire ens.

R

Rags: Slang for dårlige kort.
Rail: Ordret betyder det kanten af bordet. Men oftest bruges det om at være med på sidelinjen og raile (observere)

Railbird: En betegnelse for en person der sidder med på sidelinjen og overværer de andre aktive spillere.
Raise: Man forhøjer det oprindelige bet fra spilleren før dig.
Rake: Betegnelse for den afgift pokerrummet eller casinoet tager fra hver enkelt pot i cashgame eller af turneringsindskuddet.
Read: Du har læst din modstander til at sidde med en given hånd, eller mangel på samme, kaldt miss-read.
Rebuy: Muligheden for at kunne købe sig ind igen. Hvilket forekommer i bestemte poker turneringer, hvor det er muligt at lave et såkaldt rebuy og købe sig ind igen efter man er røget ud af turneringen. Typisk er dette kun muligt den første time af turneringen.
Re- Raise: Hvis man vælger at raise, én som har raiset før dig. Så laver du et såkaldt re-raise.

Ring game: Betegnelse for cash game.
River: Det 5. og sidste fælleskort.
Rock: En meget tight spiller. Det vil sige en spiller, der spiller meget få hænder og ellers sidder stille som en klippe.
Rounders: Slang for det at være pokerpro. Hvor man har valgt pokeren som levevej.
Royal Flush: Den bedste pokerhånd der findes. Straight fra 10 til A i samme kulør.

S

Sattelite: En turnering hvor man kan vinde adgang til en finale eller en større turnering.
Second Pair: Man har det næst højeste par.
Semi bluff: Man byder uden at have den bedste hånd, men har mulighed for ramme den bedste hånd på enten turn eller river.
Set: Tre ens med to på hånden. Når man eksempelvis har fået tildelt 77 og rammer en 7ér blandt fælleskortene.
Short handed: Når man sidder 6 spillere eller mindre ved bordet. Slang – SH.

Short stack: Når en spiller kun har få chips tilbage at spille med.
Showdown: Når den sidste byde runde er færdig, og der er minimum to spillere tilbage i potten, viser man sine hole cards, og vinderen findes.
Side Pot: Betegnelse for ekstra pot udover main pot. Se main pot for forklaring.
Slow Play: En taktik hvor man spiller den stærkeste hånd, som om at man har en svag hånd, og på den måde får modstanderne til at tro man er svag. Hvilket resulterer i at man ofte kan få flere chips ud af ens modstandere.
Small Blind: Positionen til venstre for dealeren.
Solid: En betegnelse for en dygtig spiller, der sjældent laver fejl. Slang – sane, haj, shark.

Split: To eller flere spillere har den samme hånd og dermed en dele pot.
Straight: Fem kort i rækkefølge. Eksempelvis 7,8,9,10,J.
Straight Flush: Samme som en straight, bare i samme kulør. Slang – strit, streg.
Stuck: Kan betyde flere ting. Blandt andet at man har tabt penge, eller at man stadig er i minus under en session.
Suited: samme kulør. Eksempelvis A,K suited, vil sige man har A,K i samme kulør.

Suited Connector: To sammenhængende kort i samme kulør. Eksempelvis 4, 5 med begge i hjerter.

T

Tell: Hvis du bemærker noget specifikt ved din modstanders adfærd, som gør at du kan afkode om han har en stærk eller svag hånd. Så har han afgivet et tell.
Tight: En betegnelse for en spiller, der er meget selektiv i sin spille stil og kun spiller stærke hænder.
Tilt: En spiller der er ude af balance og ikke spiller sit A spil. Han tager eksempelvis for mange chancer, bluffer for meget, og er ofte over aggressiv. Typisk skyldes dette, at han tidligere har tabt en eller flere vigtige hænder, hvor han burde have vundet, eller hvor han har tabt mange penge.
Top Pair: Betyder du sidder med det højeste par.

Top Two Pair: Du sidder med det højeste og næst højeste par. Eksempelvis har du fået tildelt A, K og floppet hedder A, K, 4.
Trips: Man har 3 ens med den ene af kortene på hånden. Eksempelvis har du fået K3, og floppet hedder K,K,8.
Turn: Det fælleskort der kommer efter floppet. Slang fourth street.

U

Underpair: Man har et par på hånden, der er lavere end det laveste fælleskort. Eksempelvis sidder du med 44 og floppet hedder 8, 6, 8, A, Q.

Under the gun: Positionen til venstre for Big Blind. Ofte den sværeste position at spille fra, da man er den første til at melde ud uden at have fået ”information” fra de øvrige spillere. Slang – UTG, under pistolen.

V

Villain: Slang for din modstander i en given hånd. Også kaldet vildand, skurk. Ofte bruges disse udtryk, når man skal evaluere en hånd og lave en analyse.

W

WPT: Forkortelse af, World Poker Tour.

WSOP: Forkortelse af, World Series Of Poker.

X

Y

Z

Zombie: Betegnelse for en person der ikke afgiver tells.


Tilbage til toppen ↑