Pot Limit Omaha

Introduktion til Pot Limit Omaha

Pot Limit Omaha benævnes ofte PLO og er en af de mest populære poker varianter som spilles idag. Både på casinoer rundt omkring i Europa, men også i U.S.A er spillet blevet mere udbredt og populært blandt alle pokerspillere. En af grundende til den meget store popularitet som spillet har i dag er uden tvivl det faktum at der er enormt med fokus på de meget store spil som spilles online og hvor profiler som Tom Durrrr Dwan, Gus Hansen og mange andre får masser af medie bevågenhed. Store pots virker til at være det som Omaha handler om i medierne og der glemmes helt at sætte fokus på andre vigtige ting i Omaha spillet.

Spillet har vundet meget interesse og opsigt til forskel for andre varianter af poker fordi at spillet på mange måder er identisk med Texas Hold’em, men alligevel skiller sig meget ud da man i Pot Limit Omaha har fire kort på hånden hvilket garanterer massevis af action i de enkelte pots plus at man kan spille en del flere hænder og dermed er der ikke så megen ventetid på bordet som i No Limit Texas.

I Omaha får man 4 kort

Reglerne for Omaha er de samme som for Texas Hold’Em bortset fra at man i Omaha skal bruge netop 2 kort fra hånden ud af de 4 kort man får tildelt. Det betyder i princippet at man spiller 6 forskellige start hænder i Omaha hvilket eksemplificeres nedenfor.

En af de meget gode hænder man kan blive delt i Omaha er denne.

Grunden til at denne hånd er en eksemplarisk hånd er at når vi kigger enkeltvis på de seks forskellige hænder vi spiller så er de alle hænder som ville være mere eller mindre spilbare i Texas Hold’Em

Ved at kigge på ovenstående og eksempelvis analysere de seks hænder man spiller hvis esset er skiftet ud med en dangler (et kort som ikke er sammenhængende med de andre) så ses det tydeligt at det er nødvendigt nøje at overveje hvilke Omaha hænder man kan og bør spille.

Giver følgende seks hænder

På grund af at bare et kort er ændret, så har halvdelen af vores hænder mistet mere eller mindre alt i værdi og hånden er ganske enkelt ikke spilbar under normale omstændigheder.

Hvilke hænder kan man spille i Pot Limit Omaha

Som i alle former for poker så kan der gives nogle generelle retningslinjer for hvad man skal huske på før man kan spille en hånd men der er mange andre parametre som også har betydning for beslutningsgrundlaget omkring valg af starthænder. Der vil i det følgende blive set på forskellige håndkombinationer og styrken ved disse, men husk på at det er generelle betragtninger og ikke noget som kan følges slavisk.

Full Ring i forhold til short handed spil

Der er ganske stor forskel på hvilke hænder man kan og bør spille afhængigt af antal modstandere. På et bord med 10 spillere så skal der strammes helt gevaldigt op i forhold til valg af starthænder. Man er oppe mod 9 modstandere som alle spiller 6 forskellige hænder og er dermed og mod 54 kombinationer af hænder.

Dette stiller store krav til valg af starthænder ellers går det rivende galt i en fart. På et fyldt 10-mandsbord drejer det sig om at spille de høje sammenhængende kort, esserne og selvfølgeligt vil en hånd som:

Være mere end spilbar.

De lave kort er totalt ubrugelige i et Full Ring Omaha spil da man altid vil trække til den lave ende af straights og det er en meget dårlig ide i PLO. Pot Limit Omaha findes både i en High som i en Hi/low variant og der er altså en god grund til at Pot Limit Omaha High benævnes med ordet ”høj” hvilket skal tages meget seriøst i på et fuldt bord.

Mere komplekst bliver situationen når der spilles short handed PLO. Jo færre spillere som deltager ved bordet des mindre krav er der til de hænder som kan spilles men man skal dog stadig være opmærksom på at der skal være en vis form for kvalitet i de 4 kort man bliver tildelt. Der er ganske enkelt bare forskel på at gå i krig med store kanonslag eller små kinesere. At gå i krig med hænder i samme kulør er endividere langt at foretrække end at gør det med hænder i forskellig kulør. At have muligheden for at lave en flush har stor værdi i PLO. At have kort i samme kulør bliver aldrig en grund til at spille en hånd i Omaha men når man vælger at spille en stor pot så hjælper det gevaldigt på gevinstchancen hvis man har muligheden for at lave en flush.

Grupper af hænder

Som allerede omtalt så er 4 kort der er sammenhængende faktisk altid spilbare og man skal ikke være nervøs ved at kalde raises med en sådan hånd.

Andre spilbare hænder er hænder som har potentiale til at floppe nuts eller udvikle sig til en nut hånd.

Et es med tre sammenhængende kort hvoraf et har samme kulør er en spilbar hånd.

Ikke at det er en overvældende monster men man kan floppe nogle ret så stærke draws eller made hands med ovenstående starthånd.

Dobbelt par er en anden spilbar hånd men igen bør hånden ikke indeholde alt for lave kort. Ekempelvis bør en hånd som:

Formentligt ikke spilles og såfremt man spiller denne hånd så skal der spilles yderst forsigtigt da muligheden for at der rammes set over set bestemt er tilstede når man sidder med de mindste par på hånden.


Tilbage til toppen ↑